معرفی معاون درمان

1391/2/11 0:0

  
معاون درمان : دکتر نادر شکیب آزاد

مدرک تحصیلی :   فوق تخصص خون و آنکولوژی اطفال

 

شرح وظایف : 

نظارت بر حسن اجرای ضوابط و دستورالعملهای حوزه ستادی معاونت درمان در مؤسسات درمانی تابعه. 
 هماهنگی با معاونت آموزشی و بهداشتی در مورد نوع برخورد با بیماران سرپایی و بستری به گونه ای که موجب اختلال و یا کاهش در امر آموزش نگردد. 
 برنامه ریزی در مورد بالا بردن سطح کارایی مؤسسات آموزشی و درمانی تابعه،در ساعات اداری و غیر اداری و پیشنهاد و اجرای طرح های خاص به منظور تسریع در درمان بیماران بستری و سرپایی.
برنامه ریزی توسعه در اجرای طرحهای فوق تخصصی در چارچوب ضوابط و دستورالعملهای ستاد مرکزی. 
 نظارت بر امور مؤسسات درمانی تابعه دانشگاه اعم از بیمارستانها و مؤسسات توانبخشی و مراکز درمانی بخش خصوصی و خیریه. 
 نظارت و ارزشیابی ضوابط استاندارد و بخشها و درمانگاهها. 
 رسیدگی و نظارت بر امور خدمات پاراکلینیکی مؤسسات درمانی تابعه.
 

کلمات کلیدی:
معاون.درمان.بوشهر     دکتر.نادر.شکیب.آزاد    

تاریخ بروز رسانی:   27 آذر 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >