شرح وظایف اداره تجهیزات

1402/10/10 0:0

MDR-3_441UploadedFiles/xfiles/ام دی ار.pdf

دستورالعمل_امحاء_تجهیزات_و_مUploadedFiles/xfiles/امحا تجهیزات.pdf

دست535_دستورالعمل_ام_فاکتور_و_پیش_فاکتورUploadedFiles/xfiles/فاکتور تجهیزات.pdf

ضوابط_گزارش_حوادث_ناگوار_و_فراخواني_وسايل_پزشكيUploadedFiles/xfiles/ضوابط تجهیزات.pdf29

-_ضوابط_مدیریت_نگهداشت_تجهیزات_پزشکی_در_مراکز_درمانیUploadedFiles/xfiles/نگهداشت تجهیزات.pdf

ضوابط تجهیزرات پزشکی وظایف تجهیزات(1).pdf

دستورالعمل+قیمت+گذاری+قطعات+یدکیUploadedFiles/xfiles/قیمت گذاری یدکی.pdf

دستورالعمل_امحای_کاشتنیهای_ارتوپدی-IN-WI-09UploadedFiles/xfiles/ارتوپدی.pdf

دستورالعمل_انبارشUploadedFiles/xfiles/انبارش.pdf

تجهیزات وظایف تجهیزات.pdf


تاریخ بروز رسانی:   12 دی 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >