قوانین و پروتکل

1391/3/8 0:0

 مجموعه قوانین و پروتکل های درمانی :


پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با متادون-ویرایش سوم 93


پروتکل درمان سوء مصرف مواد ( درمان وابستگی به مواد افیونی ) 


 پروتکل درمان به کمک تنتور اپیوم

راهنماي انتقال درمان از بوپرنورفين به متادون

راهنمای درمان بستری سوء مصرف مواد

راهنمای مدیریت وابستگی به مواد دربارداری

ملاحظات بالینی هنگام زایمان درمادران وابسته به مواد مخدر

بخشنامه

دستورالعمل تاسيس ، مديريت و نظارت برمراكز مجاز درمان وكاهش آسيب

دستورالعمل مراكز ماده 16

آئين نامه ماده 15

 محدوديت هاي مسئول فني

الزامات درمان وابستگی به مواد محرک در مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب

ماتریکس 1

ماتریکس 2

شیوه نامه درمان اختلال مصرف مواد محرک

راهنمای بالینی درمان مسمومیت با محرک ها

پروتکل درمان با بوپره نورفین


تاریخ بروز رسانی:   17 مهر 1395

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >