واحد طرح و توسعه

1391/2/25 0:0

 

 واحد طرح و توسعه ،متشکل از 5 گروه است : 
آمار و اطلاعات و ثبت داده ها .
IT ضبط مکالمات ، اتوماسیون و سایت اینترنتی اورژانس .
لجستیک (تدارکات و پشتیبانی ) .
نقلیه و ترابری سبک و سنگین .
 تجهیزات پزشکی ، ارتباطی ، اداری و .... می باشد . 
 
اهداف :
اجرای پروژه های ارتقاء کیفیت مستمر در سیستم اورژانس .
وارد نمودن سیستم مدیریت کیفیت در اورژانس 115 .
 استاندارد سازی کلیه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی و منابع مورد استفاده آن .
 ارتقاء کیفی خدمات اورژانس پیش بیمارستانی از نظر تعداد و کیفیت آمبولانس .
 توسعه کمی پایگاههای اورژانس 115 و تجهیزات مورد نیاز بر اساس طرح پوشش فراگیرخدمات فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی کشور و برنامه های 5 ساله توسعه کشور .
ارتقاء کیفی خدمات اورژانس پیش بیمارستانی از نظر تعداد پایگاهها و توسعه امداد زمینی ، هوایی ، دریایی و موتوری .
 ارتقاء کیفیت خدمات مرکز ارتباطات ( دیسپچ اورژانس ) با اجرای طرح اتوماسیون کشوری اورژانس .
 نظارت بر اجرای طرح ها و برنامه های مصوب شده .
 ارزشیابی چگونگی پیشرفت برنامه های پیش بینی شده در مقایسه با اهداف از پیش تعیین شده مورد نظر .
 بروز رسانی اطلاعات پرسنلی و تجهیزاتی اورژانس پیش بیمارستانی در کل حوزه استحفاظی .
 سایر موارد طبق دستور مافوق .
 
 
  
   

 


تاریخ بروز رسانی:   7 خرداد 1391

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >