کمیسیون پزشکی

1391/2/13 0:0


مدارک لازم :

کمیسیون پزشکی شیرخشک :  
1) کپی صفحه اول و دوم شناسنامه پدر و مادر
2) کپی صفحه اول شناسنامه نوزاد
3) معرفی نامه رسمی از مرکز بهداشت و ثبت در امور دارویی
4) کپی صفحه اول و نمودار رشد کارت بهداشتی نوزاد
5) اصل گواهی پزشک متخصص اطفال که تعدادی قوطی شیر خشک مورد نیاز نوزاد در آن قید شده باشد.
 

 کمیسیون پزشکی استعلاجی  : 
1) عکس 1 قطعه
2) کپی صفحه اول شناسنامه 1 برگ
3) معرفی نامه رسمی عکس دار از اداره مربوطه
4) اصل گواهی پزشکی متخصص
5) فیش بانکی 9000 ریال واریزی به حساب شماره 90525 بانک ملی شعبه گلشن و بنام کمیسیون پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
6) مدارک بیماری
الف ) برای عمل جراحی ــ شرح عمل جراحی
ب ) برای بستری در بیمارستان ــ برگه خلاصه پرونده
ج) برای خانم های باردار ـــ آزمایش بارداری مثبت و سونوگرافی
د ) برای انواع سرطان ــ برگه نمونه برداری یا پاتولوژی
هـ) برای ارتوپدی ــ برگه گزارش رادیولوژی
و ) برای بیماران مغز و اعصاب ــ برگه گزارش ام آر آی یا سی تی اسکن
ز) برای بیماریهای خون ــ آزمایش خون
7) دفتر چه بیمه
 

کمیسیون پزشکی مواد مخدر : 
1) عکس 1 قطعه
2) کپی صفحه اول شناسنامه 1 برگ
3) معرفی نامه رسمی عکس دار از معاونت غذا ودارو
4) معرفی نامه رسمی اداره نظارت بر مواد اعتیاد آور
5) فیش بانکی 12000 ریال واریزی به حساب شماره 90525 بانک ملی شعبه گلشن و بنام کمیسیون پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
6) مدارک بیماری (پاتولوژی ،سونوگرافی ، گزارش رادیولوژی ،آزمایش گزارش ام آر آی یا سی تی اسکن )
7) دفترچه بیمه
8) اصل گواهی پزشک متخصص 

کمیسیون پزشکی بهزیستی و از کارافتاد گی  :
1) عکس 1 قطعه
2) کپی صفحه اول شناسنامه 1برگ
3) معرفی نامه رسمی عکس دار از بهزیستی
4) اصل گواهی پزشک متخصص
5) فیش بانکی 32000 ریال واریزی به حساب شماره 90525 بانک ملی شعبه گلشن و بنام کمیسیون پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
6) مدارک بیماری (پاتولوژی ، سونوگرافی ، گزارش رادیولوژی، آزمایش ،گزارش ام آر آی یا سی تی اسکن )
7) دفترچه بیمه
 
 
 
 
  
   


تاریخ بروز رسانی:   7 خرداد 1391

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ
< >