فهرست مجوزهای اعطا شده

1402/2/13 0:0فهرست مجوز های صادر شده در سال 1401 به شرح  ذیل می باشد:

صدور مجوز موسسه فیزیوتراپی المپیک
صدور مجوز مرکز ارائه خدمات و مراقبت های بالینی در منزل طپش سلامت
صدور مجوز موسسه فیزیوتراپی امید
صدور مجوز موسسه فیزیوتراپی دی
صدور مجوز درمانگاه عمومی رها
صدور مجوز درمانگاه عمومی مبعث
صدور مجوز درمانگاه دندانپزشکی یکتا
صدور مجوز درمانگاه دندانپزشکی کوثر
تمدید مجوز موسسه رادیولوژی و سونوگرافی دکتر مریم السادات عسکری نژاد
تمدید مجوز درمانگاه دندانپزشکی زیبا
تمدید مجوزمرکز مشاوره وارائه خدمات مامایی کوثر
تمدید مجوز مرکز تخصصی طب کار افق
تمدید مجوز درمانگاه دندانپزشکی کیان
تمدید مجوز درمانگاه عمومی نور
تمدید مجوزمرکز مشاوره و ارائه مراقبتهای پرستاری در منزل نسیم سلامت
تمدید مجوز موسسه فیزیوتراپی نیک مهر
تمدید مجوز درمانگاه دندانپزشکی لیان
تمدید مجوزموسسه ساخت و فروش عینک طبی روشنا
تمدید مجوز درمانگاه دندانپزشکی دکتر محمد قربانی
تمدید مجوز درمانگاه عمومی شفا
تمدید مجوز مرکز مشاوره و ارائه مراقبتهای پرستاری در منزل ارشیا
تمدید مجوز موسسه فیزیوتراپی دماوند
تمدید مجوز موسسه فیزیوتراپی تلاش
تمدید مجوز موسسه ساخت و فروش عینک طبی چشم انداز
تمدید مجوز مرکز مشاوره و ارائه مراقبتهای پرستاری در منزل ندای سلامت
تمدید مجوز موسسه فیزیوتراپی فدک
تمدید مجوز درمانگاه دندانپزشکی دکتر راشدی
تمدید مجوز موسسه ساخت و فروش عینک  اشک
تمدید مجوز موسسه ساخت و فروش عینک  روشنا
تمدید مجوز موسسه رادیولوژی و سونوگرافی دکتردرویشی
تمدید مجوز درمانگاه دندانپزشکی پارس
تمدید مجوز موسسه فیزیوتراپی امید
تمدید مجوز آزمایشگاه تشخیص پزشکی دکتر اسماعیلی
تمدید مجوز آزمایشگاه تشخیص پزشکی دکتر دهقانی
تمدید مجوز آزمایشگاه تشخیص پزشکی دکتر زندیه
تمدید مجوز آزمایشگاه تشخیص پزشکی شفا
تمدید مجوز آزمایشگاه تشخیص پزشکی ابن سینا
صدور موافقت اصولی موسسه ساخت و فروش عینک طبی مهر
صدور موافقت اصولی مرکز مشاوره و ارائه مراقبتهای پرستاری در منزل تپش
صدور موافقت اصولی مرکز جراحی محدود و سرپایی خلیج فارس
صدور موافقت اصولی موسسه ساخت و فروش عینک طبی کلبه
صدور موافقت اصولی مرکز مشاوره وارائه خدمات مامایی جوانه
صدور موافقت اصولی درمانگاه دندانپزشکی دکتر احمد قائدی
صدور موافقت اصولی موسسه ساخت و فروش عینک طبی رهام
صدور موافقت اصولی موسسه فیزیوتراپی پارس
صدور موافقت اصولی موسسه فیزیوتراپی دی
صدور موافقت اصولی مرکز مشاوره وارائه خدمات مامایی نرگس
صدور موافقت اصولی آزمایشگاه تشخیص پزشکی فراز
صدور موافقت اصولی درمانگاه دندانپزشکی پارسیان
صدور موافقت اصولی درمانگاه عمومی ساحل
صدور موافقت اصولی آزمایشگاه تشخیص پزشکی جهاد دانشگاهی
صدور موافقت اصولی درمانگاه عمومی ابن سینا
صدور موافقت اصولی موسسه فیزیوتراپی امید
صدور موافقت اصولی درمانگاه دندانپزشکی ساحل
صدور موافقت اصولی درمانگاه عمومی بوعلی
صدور موافقت اصولی درمانگاه عمومی شهید چمران
صدور موافقت اصولی درمانگاه عمومی شهدای مدافع حرم
صدور موافقت اصولی درمانگاه عمومی شهید مطهری
صدور موافقت اصولی موسسه فیزیوتراپی المپیک
صدور موافقت اصولی درمانگاه عمومی موقوفه بیغش
صدور موافقت اصولی مرکز ارائه خدمات و مراقبت های بالینی در منزل طپش سلامت
صدور موافقت اصولی موسسه رادیولوژی و سو نو گرافی دکتر فیروزآبادی
صدور موافقت اصولی موسسه رادیولوژی و سو نو گرافی سینا
صدور موافقت اصولی درمانگاه عمومی بعثت
صدور موافقت اصولی درمانگاه عمومی غدیر
صدور موافقت اصولی درمانگاه دندانپزشکی آریان
صدور موافقت اصولی مرکز مشاوره و ارائه مراقبتهای پرستاری در منزل عاطفه
صدور موافقت اصولی درمانگاه عمومی بوعلی
صدور موافقت اصولی موسسه رادیولوژی و سو نو گرافی اسماء
صدور موافقت اصولی مرکز جامع توانبخشی پزشکی جمعیت هلال احمر
صدور موافقت اصولی درمانگاه عمومی تامین اجتماعی خورموج
صدور موافقت اصولی درمانگاه عمومی نور
صدور موافقت اصولی مرکز تخصصی طب کار خلیج فارس خارگ
صدور موافقت اصولی مرکز مشاوره و ارائه مراقبتهای پرستاری در منزل نسیم شفا
صدور موافقت اصولی درمانگاه دندانپزشکی دکتر فاطمه کللی
صدور موافقت اصولی درمانگاه دندانپزشکی البرز
صدور موافقت اصولی درمانگاه عمومی فردوس
صدور موافقت اصولی آزمایشگاه تشخیص پزشکی مرجع بهداشت
صدور موافقت اصولی درمانگاه دندانپزشکی  نبوت
صدور موافقت  اولیه بیمارستان زاگرس
صدور موافقت  اولیه مرکز جراحی محدود و سرپایی اسماء
صدور موافقت  اولیه مرکز جراحی محدود و سرپایی خلیج فارس
صدور موافقت  اولیه بیمارستان مهر بوشهر

 

 


تاریخ بروز رسانی:   13 ارديبهشت 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >