بیمارستان های تحت پوشش

1391/2/20 0:0

 

 

مراکز(بیمارستانهای ) تحت پوشش +مدیریت پرستاری
نام مركز مدير خدمات پرستاري تخت مصوب بخش ها
مرکز آموزشی درمانی فاطمه زهرا (س) بوشهر   آقای علیرضا بهنام پور   350 1. بخش اطفال 2. بخش CSR 3. بخش ccu 4. بخش داخلی مردان 5. بخش ICU جراحی 6. بخش جراحی مردان 7. بخش ICU داخلی 8. بخش اعصاب و روان 9. بخش ICU نوزادان 10. بخش نوزادان 11. اورژانس اطفال 12. بخش داخلی جراحی زنان 13. بخش تالاسمی 14. بخش دیالیز 15. اتاق عمل 16. اورژانس بزرگسالان 17. کلینیک تخصصی  
بیمارستان 17 شهریور   آقای علی نجفی   200   1. بخش جراحی زنان 2. اتاق عمل 3. بخش دیالیز 4. زایشگاه 5. بخش نوزادان 6. بخش داخلی 7. بخش اطفال 8. بخش ICU 9. بخش جراحی مردان 10. بخش CCU 11. بخش اورژانس 12. اورژانس 13. بخش اعصاب وروان 14. کلینیک تخصصی  
بیماریستان زینبیه خورموج   آقای ناصر بحرانی دشتی   96   1- بخش زایشگاه 2- اتاق عمل 3-اورژانس 4-بخش داخلی و جراحی 5-بخش اطفال و زنان  6- بخش دیالیز  
بیمارستان امام خمینی کنگان   آقای رضا محمدی   96   1. بخش تالاسمی 2. بخش ICU _ CCU 3. زایشگاه 4. اتاق عمل 5. کلینیک تخصصی 6. بخش دیالیز 7. بخش اطفال 8. بخش داخلی و قلب 9. بخش اورژانس 10. جراحی زنان 11. بخش جراحی ارتوپدی چشم  
بیمارستان بقیه ا... الاعظم دیلم   خانم ملیحه مهدوی   32   1. بخش ccu 2. بخش اورژانس 3. بخش داخلی 4. بخش دیالیز 5. زایشگاه  
بیمارستان سوانح و سوختگی گناوه   خانم حمیده طاهری   35   1. بخش حاد 2. بخش ویژه 3. اورژانس  
بیمارستان امیرالمومنین گناوه   خانم مرجان فروردین   96   1. بخش داخلی جراحی مردان 2. بخش دیالیز 3. بخش اورژانس 4. بخش CCU_ICU 5. بخش داخلی جراحی زنان 6. اتاق عمل 7. زایشگاه 8. بخش نوزادان و اطفال و تالاسمی  
بیمارستان بنت الهدی   خانم معصومه براری   100   1. زایشگاه 2. بخش جراحی زنان 3. اتاق عمل 4. بخش گوارش وسنگ شکن 5. بخش ژنیکولوژی 6. بخش CSR 7. اتاق عمل قلب 8. بخش ICU جراحی قلب 9. بخش آنژیوگرافی  
بیمارستان امام حسین اهرم   خانم شهین عالیزاده   32  


تاریخ بروز رسانی:   20 ارديبهشت 1391

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >