آزمایشگاه مرکزی

1391/2/12 0:0

 

شرح وظایف :

  نظارت و اجراي دقيق مقررات و دستورالعمل هاي مربوط به آزمايشگاههاي تشخيص طبي

 كنترل كيفي آزمايشگاههاي تشخيص طبي بيمارستانها و درمانگاهها و بخش خصوصي .

 كوشش درايجاد آزمايشگاههاي جديد و تكميل آزمايشگاههاي موجود در حد الگوهاي مورد عمل .

 دريافت و بررسي پرونده هاي تأسيس آزمايشگاههاي تشخيص طبي بخش خصوصي و بازرسي مكان و تجهيزات طبق ضوابط موجود و گزارش به دفتر امور آزمايشگاهها به منظور صدور پروانه تأسيس .

 توزيع نيروي انساني بين آزمايشگاههاي دولتي .

بررسي شكايات واصله از تخلفات آزمايشگاههاي تشخيص طبي و انجام اقدامات لازم از طريق مسئول ذيصلاح .

 بازديد از آزمايشگاههاي دولتي و خصوصي .

 نظارت بر آزمايشگاههاي عدم اعتياد .
 


تاریخ بروز رسانی:   8 خرداد 1391

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >