مدیریت

1391/2/25 0:0

 

مدیر فوریتهای پزشکی : دکتر حاجیونی

مدرک تحصیلی :

سوابق اجرایی :

سوابق پژوهشی :

شرح وظایف :

 طراحی و آمادگی برای مقابله با بحران و حوادث غیر مترقبه .
  هماهنگی و همکاری با سایر سازمانهای امدادی در راستای اهداف مشترک .
 ارتقای سطح آموزش پرسنل اورژانس در کلیه سطوح .
ارتقای سطح دانش و اطلاع رسانی عمومی در زمینه حوادث و فوریتها .
اجرای پروژه های ارتقاء کیفیت مستمر در سیستم اورژانس و وارد شدن مدیریت کیفیت در ساختار اورژانس .
 استاندارد سازی کلیه خدمات اورژانس و منابع مورد استفاده آن .
  ارتقای کیفیت خدمات انتقال اورژانس پیش بیمارستانی ار نظر تعداد و کیفیت آمبولانسها و پایگاهها و همچنین توسعه امداد زمینی – هوایی –دریایی و موتوری .
 ارتقای کیفیت و استاندارد سازی انتقال بین بیمارستانی .
ارقای سطح ارتباطات برون سازمانی در جهت ساماندهی خدمات اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی بخصوص در حوادث غیرمترقبه و حوادث حمل و نقل .
 مکتوب سازی برنامه های آمادگی جامعه و سازمان ها جهت حوادث غیرمترقبه ( طبیعی یا ساخته دست بشر ) و اجرا نمودن مانورهای مکرر در سطح استان .
 ارتقای سطح سیستم اورژانس و ایجاد شبکه اورژانس استانی و هماهنگی کامل بین اورژانس های بیمارستانی و پیش بیمارستانی بخصوص جهت پاسخ به حوادث غیرمترقبه و حوادث حمل و نقل .
 ارتقای کیفیت خدمات مرکز ارتباطات ( دیسپچ اورژانس ) با اجرای طرح اتوماسیون کشوری اورژانش و اتصال شبکه های بیمارستانی و پیش بیمارستانی کل کشور .
 ارائه حداقل خدمات مراقبتی پایه BLS و در صورت امکان ALS بر بالین بیمار اورژانسی در شهرها طی کمتر از 7 دقیقه در بیش از 80 درصد موارد از زمان اولین تماس با مرکز ارتباطات و فرماندهی عملیات یا مرکز پیام .
 ارائه حداقل خدمات مراقبتی پایه BLS و در صورت امکان ALS بر بالین بیمار اورژانسی در جاده ها طی کمتر از 15 دقیقه در بیش از 80 درصد موارد از زمان اولین تماس با مرکز ارتباطات و فرماندهی عملیات یا مرکز پیام . 


تاریخ بروز رسانی:   7 خرداد 1391

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >