مقاله و طرح پژوهشي
1
مراقبت از تروما در سالمندان
بیشترین عامل تروما در سالمندان برخورد با وسایل نقلیه موتوری می باشد (MVC) - رانندگان بالاتر از 75 سال سن دچار مرگ و میر می شوند.


تروما به سر در کودکان و معیار های اندازه گیری در آنها
تروما یکی از مهمترین بیماری در کودکان و عامل جدی و وخیم مرگ و میر است بیشترین علت مرگ از نخستین سال زندگی در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه است.


Non - medicine treatment methods and Scales of cancer pain in childrenEffect of maternal diet before and during pregnancy on childhood leukemiaبررسی زمان door Needle time شروع chest pain تا شروع STK در بیماران سکته قلبی مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان 17 شهریور برازجان در دوره زمانی شهریور تا اسفند 1387
بیماریهای ایسکمیک قلبی شایعترین علت مرگ و میر در کشورهای توسعه یافته و صنعتی از جمله کشور


بررسی بستری مجدد در بیماران بستری در CUU بیمارستان 17 شهریور برازجان در زمستان 1387
انفارکتوس میوکارد از شایعترین علل مرگ و میر در جهان است. مطالعه 90%بیماران قلبی سابقه بستری قبلی را داشته اند.


مدیریت و مقایسهای اندازه گیری درد در کودکان بعد از اعمال جراحی
شیوع دردهای ناشی از اعمال جراحی در کودکان در حد و اندازه جمعیت بالغین می باشد . علیرغم استفاده از ضد دردها حدود 75% کودکان در روز عمل جراحی متحمل دردهای شدید ناشی از جراحی می شوند .


روشهای پیشگیری کنترل درد در نوزادان بستری در NICU
در سالهای اخیر نوزادان و کودکان در معرض اقدامات تشخیصی یا درمانی متعددی قرار می گیرند که باعث ایجاد سطوح مختلفی از درد می شوند.


کاربرد لارنژیال ماسکدر بیماران ترومانی سر و گردن در اورژانس های پیش بیمارستانی
در حال حاضر تروما سومین عامل مرگ و میر در کشورهای پیشرفته بوده که 50% از آن صدمات سر و گردن تشکیل می دهد و ایران در زمره کشور های است که 31% صدمات سر و گردن بیشترین صدمات را دارا می باشد.


نقش استفاده از شیر و محصولات شیر در کودکان جهت جلوگیری از پوکی استخوان در بزرگسالی
پوکی استخوان بیماری است که در آن استخوان شکننده شده و با کوچکترین ضربه می شکند. حدود 4 میلیون نفر در آمریکا دچار پوکی استخوان هستند که 2 میلیون نفر دچار شکستگی می شوند . میزان پوکی استخوان در ایران به مرحله بحران رسیده است.


مقایسه میزان آگاهی پرسنل پرستاری CCU و ICU در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در مورد احیای قلبی ریوی بالغین
عملیات احیاء قلب و ریوی وقتی به طور صحیح اجرا شود زندگی بسیاری از افراد را می تواند نجات دهد .داشتن دانش و آگاهی از CRP بر روی نتیجه حاصل از انجام CRP تأثیر شگرفی دارد.


1
< >