شرح وظایف پرستاری

1391/2/20 0:0


شرح وظایف عمومی پرستاری با تکیه بر رعایت منشور حقوقی مددجو مبتنی بر فرآیند پرستاری و استانداردها مراقبتی به شرح زیر می باشد.

  شرح وظایف پرستاری


تاریخ بروز رسانی:   20 ارديبهشت 1391

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ
< >