تدارکات و نقلیه

1391/2/13 0:0


شرح وظایف : 
 

تدارکات : 
كسب خط مشي و دستورالعملهاي لازم از سرپرست مربوطه .
رسيدگي به درخواست هاي واصله و ارجاع درخواستهاي مزبور به مأمورين خريد .
رسيدگي به اوراق استعلام بهاي تنظيمي و ارجاع آنها به مأمور خريد . 
رسيدگي به اسناد خريد از لحاظ تطبيق با مقررات مربوطه و امضاء آنها . 
تهيه پيش نويس آگهي هاي مناقصه ، قرارداد خريد و نامه هاي مربوطه . 
 شركت در كميسيونهاي مناقصه .
 انعقاد قرارداد با برندگان مناقصه .
 مراجعه به ادارت گمرك جهت ترخيص كالا و تحويل كالا به انبار .
 تهيه و تنظيم صورتجلسهاي مربوط به ترخيص و تحويل كالا و تسليم آن به اداره متبوعه . 
 تقسيم كار بين كارپردازان .
راهنمايي و دادن تعليمات لازم به كاركنان تحت سرپرستي .
 نظارت در تهيه و خريد نيازمنديها و احتياجات دانشگاه با توجه به بودجه تداركاتي تنظيم شده . 
 انجام ساير اموريكه در حدود وظايف اداري از طرف سرپرست مربوطه ارجاع ميگردد . 
 تهيه گزارش از مشكلات ، فعاليتها ، پيشرفتها جهت سرپرست مربوطه . 
 پيش بيني كمبودها و اقلام اداري مورد نياز واحدها .
 
نقلیه : 
انجام مكاتبات اداري و نظارت بر نگهداري سوابق و مكاتبات مربوطه .
نظارت مستقيم بر نگهداري آمار وسائط نقليه .
نظارت مستقيم بر انجام امور بيمه و شماره گذاري و تصادفات خودروها .
كنترل و نظارت مستقيم بر كار كاركنان كليه قسمتها اعم از رانندگان حوزه ستادي ، سرويس و مكانيك هاي تعميرگاه و غيره و راهنمائي آنها .
پيش بيني لوازم يدكي و استهلاكي و مصرفي و همچنين ابزار آلات و لوازم مورد نياز و درخواست خريد آنها .
انجام امور رفاهي كاركنان اعم از تهيه لباس و مورد لوازم بهداشتي و غيره .
نظارت بر نحوه استفاده از اتومبيلهاي تحت سرپرستي و كنترل آنها .
نظارت و كنترل توزيع خودروها و بهره گيري صحيح از آنها .
حفظ و حراست كليه خودروها و نظارت بر تحويل و تحول آنها .
نظارت و كنترل سوخت مصرفي خودروها .
 
 


تاریخ بروز رسانی:   7 خرداد 1391

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ
< >