اهداف دفتر پرستاري

1402/10/11 0:0

 

کتاب+شرح+وظایفUploadedFiles/xfiles/دفتر پرستاری.pdf

 

نظارت بر كارائي واثر بخشي عملكرد كادر پرستاري : 

1- افزايش رضايت مندي مددجويان
2- ارتقاء ارائه خدمات پرستاري در مراكز
3- سطح بندي بيمارستان ها بر اساس عملكرد كادر پرستاري
4- تقدير از پرسنل شايسته
5- تبادل تجربيات واطلاعات مفيد 
 
بهبود مديريت و منابع انساني : 

1- ارزيابي عملكرد مديران پرستاري بيمارستان ها
2- در خواست وتوزيع مناسب نيرو در مراكز
3- توانمند سازي مديران پرستاري
4- پيگيري اختصاص سهميه مناسب استخدام به مراكز
5- پيگيري اصلاح چارت هاي سازماني بيمارستان ها
6- پيگيري بكار گيري نيروهاي كمك بهيار
7- استفاده از دانشجويان ترم آخر جهت كار دانشجويي در مراكز
8- افزايش تعداد كارشناسان دفتر پرستاري جهت نظارت بهتر
9- تعيين ضوابط وشرايط انتصاب افراد در پست هاي مهم پرستاري
10- تهيه بانك اطلاعات پرستاري 
 
آموزش وپژوهش در پرستاري : 

1- ارتقاء سطح علمي كادر پرستاري
2- برگزاري كارگاه ،سيمينار وكلاس هاي آموزشي
3- تشكيل كميته هاي آموزشي وپژوهشي پرستاري
4- اعزام كادر پرستاري به خارج استان جهت آموزش
5- مشاركت كادر پرستاري در طرحهاي پژوهشي
6- آ موزش به بيماران وهمراهان
 


تاریخ بروز رسانی:   11 دی 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >