تمدید پروانه ها

1395/6/3 0:0

 

دستورالعمل و فرم های تمدید پروانه بهره برداری و مسئولین فنی مؤسسات پزشکی و پیراپزشکی

راهنمای متقاضیان تمدید پروانه مؤسسات پزشکی و پیراپزشکی

تعرفه های تمدید

تعهدنامه محضری املاک استیجاری

فرم اطلاعات شناسنامه ای شماره1

فرم اطلاعات شناسنامه ای شماره 2  

فرم اطلاعات شناسنامه ای پیوست 1

فرم اطلاعات شناسنامه ای پیوست 2

فرم تعهد پزشکان(ویژه مراکز درمان سوء مصرف مواد)

مدارک لازم جهت تمدید پروانه مسئول فنی 


تاریخ بروز رسانی:   3 شهريور 1395

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >