واحد امور پایگاهها

1391/2/25 0:0

 

  امور پایگاههای اورژانس ( عملیات شهری و جاده ای ) :

در حقیقت همان فرماندهی واحد عملیات اورژانس 115 است ، که نسبت به واحدهای دیگر قدمت بیشتری دارد .

شرح وظایف : 

نظارت بر عملکرد کلیه پایگاههای اورژانس 115 .
تقویت و بهبود کیفیت عملکرد پرسنل از طریق آموزش و برگزاری مانور .
ارتباط و هماهنگی با روسای شبکه های بهداشت و درمان شهرستانها 
 سیاست گذاری در زمینه ایجاد پایگاههای اورژانس در نقاط حادثه خیز و کارشناسی های لازم در این خصوص .
 سیاست گذاری لازم در زمینه جذب نیرو و بکارگیری نیروی متخصص در پایگاه ها .
برآورد نیاز تجهیزاتی پایگاهها و تلاش در جهت تامین آن .
 پیگیری تجهیز پایگاههای اورژانس به اقلام پیشرفته پزشکی .
 جانشین مدیریت و فرماندهی عملیات در هنگام بروز بحران .
 تعیین نیروهای واکنش سریع جهت مدیریت بحران .
 برطرف کردن مشکلات پایگاههای اورژانس استان در زمینه کمبود نیرو و جایگزین نیرو .
نظارت بر عملکرد مسئولین پایگاه اورژانس شهرستانها .
 تشکیل جلسات فوری و فراخوان نیروهای مورد نیاز جهت حوادث ویژه .
 هماهنگی های لازم و دستور اعزام آمبولانس در حوادث مختلف .
 توزیع مناسب امکانات استانی و مدیریت اقلام پزشکی استان .
دبیر کمبته نظارت و ارزشیابی پایگاههای اورژانس .
مدیریت اعزام بیماران توسط اورژانس 115 .
مدیریت اعزام آمبولانسهای اورژانس جهت پوشش ها و حوادث مختلف .
 


تاریخ بروز رسانی:   7 خرداد 1391

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >