معاینه جامع شبکیه نوزاد نارس از طریق تصویربرداری ، پزشکی از راه دور

1400/3/31 0:0

ابلاغیه وزارتی

شناسنامه و استاندارد خدمت معاینه جامع شبکیه نوزاد نارس از طریق تصویربرداری ، پزشکی از راه دور


تاریخ بروز رسانی:   31 خرداد 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >