آزمون.آنلاین


شمارهعنوانتاریخ صدور
اطلاعیه شماره 6:برگزاری دوره ی آموزشی غیر حضوری بازآموزی MS 1396/9/8
اطلاعیه شماره 10:برگزاری دوره ی آموزشی غیر حضوری طرح تحول در نظام سلامت با رویکرد مقیمی و ماندگاری پزشکان 1395/11/3
اطلاعیه شماره 7:دوره ی آموزشی غیرحضوری مدیریت کیفیت و ایمنی بیمار 1395/10/13
اطلاعیه شماره 6:برگزاری دوره ی آموزشی غیر حضوری تغذیه و سرطان 1395/10/4
اطلاعیه شماره 5:برگزاری دوره غیر حضوری پیشگیری از خطاهای پزشکی 1395/8/19
اطلاعیه شماره 4:برگزاری دوره غیر حضوری پدافند غیر عامل 1395/7/19
اطلاعیه شماره 3:برگزاری دوره ی آموزشی غیر حضوری آشنایی با دستورالعمل بیمه ای 1395/7/3
اطلاعیه شماره 2:برگزاری دوره ی آموزشی غیر حضوری ایمنی و سلامت شغلی 1395/6/8
اطلاعیه شماره 2:دوره آموزشی غیر حضوری آشنایی با طرح تحول سلامت 1394/5/24
اطلاعیه ی شماره 11:دوره آموزشی غیر حضوری مراقبت های پرستاری در بیماران سکته مغزی 1393/10/16
اطلاعیه ی شماره ده:دوره آموزشی غیر حضوری کلیات ایمنی و سلامت شغلی 1393/9/23
اطلاعیه ی شماره شش:برگزاری دوره آموزشی غیرحضوری مسمومیت های شایع و درمان آن ها 1393/7/12
اطلاعیه ی شماره پنج:برگزاری دوره ی آموزشی غیر حضوری اصول پایه کنترل عفونت 1393/6/29
 
< >