فهرست بخشنامه ها و نامه ها
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 46

123
شمارهعنوانتاریخ صدور
اطلاعیه شماره 6:برگزاری دوره ی آموزشی غیر حضوری بازآموزی MS 1396/9/8
اطلاعیه شماره 10:برگزاری دوره ی آموزشی غیر حضوری طرح تحول در نظام سلامت با رویکرد مقیمی و ماندگاری پزشکان 1395/11/3
اطلاعیه شماره 7:دوره ی آموزشی غیرحضوری مدیریت کیفیت و ایمنی بیمار 1395/10/13
اطلاعیه شماره 6:برگزاری دوره ی آموزشی غیر حضوری تغذیه و سرطان 1395/10/4
اطلاعیه شماره 5:برگزاری دوره غیر حضوری پیشگیری از خطاهای پزشکی 1395/8/19
اطلاعیه شماره 4:برگزاری دوره غیر حضوری پدافند غیر عامل 1395/7/19
اطلاعیه شماره 3:برگزاری دوره ی آموزشی غیر حضوری آشنایی با دستورالعمل بیمه ای 1395/7/3
اطلاعیه شماره 2:برگزاری دوره ی آموزشی غیر حضوری ایمنی و سلامت شغلی 1395/6/8
آغاز به کار سامانه الکترونیکی صدور پروانه های موسسات پزشکی و پیراپزشکی 1395/6/3
اطلاعیه شماره 1:برگزاری دوره آموزشی غیرحضوری تغذیه در بیماریهای گوارشی 1395/5/12
ثبت نام دستیاران سال آخر رشته های تخصصی پزشکی-اردیبشهت 1395 1395/2/1
اطلاعیه شماره 13:دور ه ی آموزشی غیر حضوری نگهداشت فور و انکوباتور و میکروسکوپ 1394/12/18
اطلاعیه شماره 12:دور ه ی آموزشی غیرحضوری نگهداشت توزیع گر، اسپکتروفتومتر و اتوکلاو 1394/11/21
اطلاعیه شماره 11:دوره آموزشی غیرحضوری نگهداشت سانتریفیوژ، تقطیر آب و رقیق کننده 1394/11/13
برگزاری کنفرانس یکروزه ارزیابی سلامت جنین 1394/11/4
اطلاعیه شماره 10:؛ دوره ی آموزشی غیر حضوری تغذیه درمانی پزشکی برای پیشگیری ، درمان و بهبود سرطان 1394/10/23
اطلاعیه شماره 9:دوره آموزشی غیر حضوری مدیریت کیفیت وایمنی بیمار 1394/9/29
ابلاغ تعرفه درمان اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان(سرپایی)سال 1394 1394/9/15
اطلاعیه شماره 8:دور ه ی آموزشی غیر حضوری دیابت و راههای کنترل آن 1394/9/8
اطلاعیه شماره 7 : دوره غیر حضوری اشتباهات دارویی 1394/8/13
123
 
< >