شرح وظایف پرستاری

1391/2/20 0:0


شرح وظایف عمومی پرستاری با تکیه بر رعایت منشور حقوقی مددجو مبتنی بر فرآیند پرستاری و استانداردها مراقبتی به شرح زیر می باشد.

  شرح وظایف پرستاری


   
تعداد بازدید:   ۲۱۱

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >