معرفی واحد درمان سوء مصرف مواد

1391/6/27 0:0
معرفی واحد درمان سوء مصرف مواد

مسئول واحد:آقای دکتر سید فضل اله موسوی(پزشک عمومی)

کارشناس واحد:آقای علی حیدری نژاد(کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی)

 آدرس پستی:

بوشهر-خیابان معلم-روبروی ستاد نماز جمعه-دانشگاه علوم پزشکی بوشهر-معاونت درمان-واحد درمان سوء مصرف مواد

شماره تماس مستقیم:07712532032

شماره تماس دانشگاه:4-07712522081   داخلی 243

 


   
تعداد بازدید:   ۲۴۱

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >