اطلاعات بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

1391/6/26 0:0
شماره تماس بیمارستان های استان به همراه ضرایب ، امتیازات و K مناطق

 

اطلاعات بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
 
ردیف
نام شهرستان
نام بیمارستان
رئیس بیمارستان
شماره تماس
K منطقه
ضریب محرومیت مرکز شهرستان
امتیاز
مرکز
1
بوشهر
فاطمه زهرا
آقای دکتر داراب مشتاقی
07712526309
1.25
چهار/پنجم
105
2
دشتستان
هفده شهریور
آقای دکتر سید مهدی مهدوی مرتضوی
07734245918
1
چهار/پنجم
120
3
دشتی
زینبیه
آقای دکتر محمد رضا صالحی
07726226931
1
سه و نیم/پنجم
120
4
گناوه
امیرالمؤمنین
آقای دکتر عبدالرسول ملاح زاده
07723234616
1
سه و نیم/پنجم
120
5
گناوه
سوانح و سوختگی
آقای دکتر عبدالرسول ملاح زاده
07723227101
1
سه و نیم/پنجم
120
6
کنگان
امام خمینی
آقای دکتر سید مسعود شاقاسمی
07727225111
1
سه و نیم/پنجم
140
7
دیلم
بقیه اله الاعظم
آقای دکتر ابراهیم قنواتی پور
07724241130
1
سه و نیم/پنجم
120
8
تنگستان
امام حسین
آقای دکتر کرامت ناموری
07725225892
1
سه و نیم/پنجم
120
 


   
تعداد بازدید:   ۳۱۰

 


چاپ | فايل متن | ارسال به ايميل
< >