آموزش كارشناسان بیماران خاص - هموفیلی

1391/2/31 0:0

 

   هموفیلی :

هموفيلي

 

 اورژانس هاي هموفيلي


خونريزي مفاصل و عضلات در بيماران هموفيلي


هموفيلي و هپاتيت 


هموفيلي چيست


بسته خدمتي بيمار هموفيلي


دستورالعمل مصرف داروهاي bypassing agent


پروتكل مصرف فاكتور هفت


دستورالعمل درمان بیماران فون ویلبراند

 

 


   
تعداد بازدید:   ۱۷۷

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >