دستور العمل اجریی

1391/2/19 0:0


دستور العمل اجرایی نظام آموزشی کارمندان موضوع ماده 39 فصل 5 آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

 

 دستورالعمل اجرایی نظام آموزش کارمندان


   
تعداد بازدید:   ۳۸۲

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >