اخلاق حرفه ای

1391/2/18 0:0
اصول اخلاقی حرفه ای به عنوان استانداردهای مورد توافق و رفتارهای مورد انتظار از اعضاء یک گروه حرفه ای خاص توصیف می شود.
این استانداردها معمولا در professional code of ethics یا کدهای اخلاق حرفه ای بیان شده و ممکن است پشتیبانی قانونی هم داشته باشد.

 

 

                                                  اخلاق حرفه ای

ارتباط قانون و اخلاق                                                          اهمیت و اصول اخلاق در پرستاری

تئوریهای اخلاق حرفه ای در پرستاری                                      حقوق بیمار در حال احتضار

ضرورت کاربرد رویکردهای نوین در آموزش                                  محورهای اساسی فعالیت حرفه ای پرستاری

حقوق بیماران                                                                  رضایت آگاهانه

حمایت از بیماران 


   
تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >